Donderdagavondritten

Donderdag 25 april (als het weer het toelaat) starten we weer met de avondritten. De startijd is 19:00 uur en de te rijden afstand is ongeveer 90 km. Voor veilig rijden is het noodzakelijk om een aantal regels in acht te nemen.

Enkele nuttige tips:
Opstellen bij de start
Bij vertrek formeert de groep zich op een veilige plaats. Personen met lichte motoren, of personen met weinig ervaring, rijden zoveel mogelijk voorin. Voorin rijden heeft het voordeel dat makkelijker een constant tempo aangehouden kan worden omdat er geen grote gaten dichtgereden hoeven te worden Hierbij ligt de snelheid achterin behoorlijk hoger.

Minstens gedimd groot licht
Om de zichtbaarheid, het gezien worden en dus veiligheid te vergroten, voeren we minstens dimlicht. Geen groot licht want dat wekt ergernis bij je voorganger op, vanwege de weerkaatsing in zijn spiegels.

Niet onderling inhalen
Heb je bij vertrek een positie in de groep gekozen dan blijf je daar rijden. Nooit wordt er onderling ingehaald. Degene die voor je rijdt rekent daar niet op en door de schrik kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Rijdt niet te dicht op je voorganger
Ga niet kleven of verstoppertje spelen. Houdt voldoende afstand en zorg ervoor dat je voorganger jou in de spiegels kan zien. Dat doe je door ervoor te zorgen dat jij zijn vizier in zijn spiegels ziet.

Baksteensgewijs rijden
baksteen

De formatie waar we in rijden is baksteensgewijs. Uiteraard rijdt iedereen op de rechter rijbaan. Dit betekent dat de voorrijder links op de rijstrook rijdt. De eerstvolgende deelnemer die achter de voorrijder rijdt, rijdt rechts en blijft de gehele route ALTIJD RECHTS rijden. Dit omdat de voorrijder de gelegenheid moet krijgen om vanaf elk punt op de rijbaan alles op de weg te kunnen overzien, dus hij is enige die van plaats mag veranderen op de rijbaan en daarom blijft zijn achterligger ALTIJD RECHTS. De volgende weer links etc. Belangrijk is dat je de goede onderlinge afstand houdt.

De afstand die je moet houden tot degene die voor je rijdt is afhankelijk van een aantal factoren:
• de snelheid die gereden wordt
• je reactievermogen (de tijd die je nodig hebt om te gaan remmen)
• je remvermogen (vertraging)
• je gevoel van veiligheid

Rijdt niet boven je kunnen
Als je vindt dat het tempo te hoog ligt, laat dat dan merken. Je kunt beter een gat laten vallen, dan proberen ten koste van alles de groep bij te houden. Bij de eerstvolgende stop meld je het even aan de voorrijder. Binnen de bebouwde kom en bij het naderen van een verkeerslicht verklein je de tussenafstand. Dat kan immers, want je snelheid ligt lager en je remweg wordt dus een stuk korter. Het voordeel hiervan is dat als het een beetje mee zit:
• de gehele groep tegelijk door het verkeerslicht kan of de kruising kan oversteken.
• je hoeft niet te gassen om bij te komen, daar waar het vaak niet verantwoord is.
• de groep een nagenoeg constant tempo kan blijven rijden.

Als je merkt dat degene die achter je rijdt ver achter blijft, dan ga jij langzamer rijden, degene die voor je rijdt constateert dit en doet hetzelfde etc. Op die manier wordt het tempo geleidelijk aangepast.

Inhalen van andere weggebruikers
Blindelings achter je voorganger aanrijden leidt tot minder wenselijke situaties. Je haalt steeds in op eigen verantwoordelijkheid en moet zelf kijken en beslissen of het kan.

Sociaal gedrag
In groepsverband rijden is vaak schitterend, maar een groep motorrijders kan bij andere weggebruikers heel bedreigend overkomen. Dat geldt ook tijdens de pauzes in de restaurants. Gedraag je normaal en betaal ook normaal je drankjes, ook al ben je met een grotere groep. Maak geen misbruik van groepsvorming.

Tot slot
Geef je verstand voorrang! Dan komt iedereen weer veilig thuis!