29e Motary 11 juni 2022

Zie voor meer informatie https://www.motary.nl/informatie/over-de-motary/

De 29e Motary is een 450 km lange motortoertocht waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan:

 • Kanjerketting: dit is een initiatief van de Vereniging voor kinderkanker Nederland. Elke kraal van de ketting staat voor een behandeling in het kankertraject. Het is een beloning en troost voor het kind en ook als een kind het niet redt is de ketting een herinnering en troost voor de nabestaanden.
  (https://www.kanjerketting.nl/)
 • Kinderhospice Binnenveld: in het verleden was dit Kinderhospice de Glind. Er wordt zorg gegeven aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. In mei 2021 is er een ontwikkelingsgerichte verpleegkundige dagopvang geopend voor ernstig zieke kinderen van 0-5 jaar uit de regio. Voor deze dagopvang heeft men  behoefte aan kindveilige bedden.
  (https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/)
 • Lwengo Kids Foundation: de stichting heeft als doel financiële middelen te genereren om kinderen in het Lwengo gebied in Uganda een kans op scholing en daarmee een kans op een toekomst te geven. De project aanvraag betreft vervolg onderwijs voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte leerlingen ( vanaf 15 jaar) in de vorm van een praktische basisopleiding van 1 à 2 jaar, zoals metaalbewerking, timmerwerk of een naaiopleiding.
  (https://www.lwengokids.nl/)
 • DITO foundation: het Scholarship en Woman Empowerment Program van de Dito Social Welfare Association voor meisjes en vrouwen in India. De stichting zet zich in voor meisjes en vrouwen die door de financiële situatie thuis geen toegang hebben tot opleidingen en daardoor in een financieel afhankelijke achterstandspositie blijven. De Women Empowerment programma’s voorzien in opleidingen voor deze meisjes en vrouwen waardoor zij een positieve invloed op de economische en maatschappelijk ontwikkeling van vrouwen en hun omgeving kunnen uitoefenen.
  (https://www.ditofoundation.org)