Uitnodiging ALV

  • Vrijdag 6 maart is de jaarvergadering aanvang 20:00 uur Clubhuis MCH
  • Aftredende bestuursleden zijn Henk Kip en Gerrit Kerssies Hendrie Dekker.

Henk en Gerrit hebben zich niet herkiesbaar gesteld
Hendrie en Hes wel
Jaap Veldman en jan Vrieling hebben zich beschikbaar gesteld

  • Truckrun Zuidwolde is dit jaar op 23 mei nadere informatie volgt.
  • Buitenlandweekend , de aanmeldingen lopen goed op dit moment zijn er nog vier plaatsen vrij
  • Het is tot aan de vergadering mogelijk om je nog kiesbaar te stellen voor een plaatsje in het bestuur
  • 13 september is er een clubtoertocht met aansluitend een gezamenlijke BBQ met de bierbrouwers
  • Vanaf eind april / begin mei gaan we donderavond weer een avondrit maken aanvang 19.00 uur vertrek vanaf het clubhuis,  1e keer is afhankelijk van het weer en wordt nader aangegeven